Info

Groesbeeks Gemengd Koor
p/a Mevr. L. Sluiter (secr.)
Oude Bovensteweg 40
6584 CK Molenhoek LB
www.groesbeeksgemengdkoor.nl
info@groesbeeksgemengdkoor.nl

IBAN: NL16RABO0117478504 BIC: RABONL2U Rabobank Groesbeek t.n.v. Groesbeeks Gemengd Koor
Kamer van Koophandel: 40144290


Repetitie Maandagavond van 20.30 uur tot 22.30 uur
Huize Mariëndaal in Groesbeek.

Bestuur

Voorzitter Jan Medendorp
Vice-Voorzitter en secretaris Lianne Sluiter
Penningmeester Jan Lammers