Privacyverklaring Groesbeeks Gemengd Koor (GGK)

 

Welke persoonsgegevens verwerkt het GGK?

Het GGK kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je lid bent van het GGK en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het GGK verstrekt. Het GGK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- voor- en achternaam en voorletters
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geslacht
- geboortedatum

- foto
- bankrekeningnummer (bij het afgeven van een machtiging)

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Het GGK verwerkt persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of indien dit niet mogelijk is om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast kan het GGK jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van het lidmaatschap van het GGK of bij deelname aan een door ons georganiseerde activiteit of evenement.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Het GGK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met je tot stand komt.
Na beëindiging van een afgesloten overeenkomst worden de betreffende gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Met wie delen wij deze gegevens?

Het GGK verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden kunnen worden verstaan: a. dirigent. b organisatoren van activiteiten en evenementen. c. bestuurders van het GGK.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groesbeeksgemengdkoor.nl. Het GGK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Het GGK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het GGK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door het GGK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op via info@groesbeeksgemengdkoor.nl.

Nijmegen, 22 mei 2018
Het Groesbeeks Gemengd Koor

info@groesbeeksgemengdkoor.nl

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40144290.