Wat na de eerste kennismaking?

Het is goed denkbaar, dat je na de eerste kennismaking nog wat meer, wat uitgebreider van de sfeer willen proeven. Het GGK biedt je daar royaal de tijd voor. Desgewenst blijft jou eerste aanmelding maximaal acht (8) weken van kracht. Pas daarna besluit je om deze al dan niet om te laten zetten in een lidmaatschap. Vanaf dat moment gaat jouw lidmaatschap in en betaal je contributie.

 

Na de eerste melding word je in de berichtgeving (per mail) meegenomen. Je krijgt toegang tot het ledengedeelte van de website, waar je de bladmuziek altijd kunt raadplegen, downloaden en printen. Je kunt ook de melodieën downloaden.

 

Sinds januari 2024 is Frans Coerwinkel de dirigent.

Het koor heeft een ledenvergadering, een bestuur en een repertoirecommissie. Regelmatig is er onderlinge samenspraak om de gang van zaken voor te bereiden en verder te bespreken.

Al meer dan zeven decennia lang weten wij met ons muzikale programma nieuwe leden aan te trekken en samen mooie optredens te verzorgen. We komen mede daarom graag in contact met mensen, die lid willen worden en we horen ook graag suggesties voor optredens en podia.

 

Het koor gaat met zijn tijd mee en maakt gebruik van de gemakken van internet. De muziek kun je in een klapper opslaan. Er zijn steeds meer leden, die de muziek op hun tablet opslaan en daarop hun aantekeningen maken. Zij komen met hun tablet in plaats van een klapper naar de repetities.

 

Privacy

De AVG is van toepassing.
Het koor de volgende gegevens:
Voor-, achternaam + voorletters; adresgegeven; telefoonnummer; mailadres; geslacht; geboortedatum; foto; bankrekeningnummer (indien machtiging).